En bransch som bidrar till jämställdheten - Vårdföretagarna

5444

Medlemmar – Idrottsstatistik

Här hittar du statistik om hälso- och sjukvårdspersonal baserad på bland annat registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP), SCB-register och skolverkets register över pedagogisk personal (lärarregistret). Det … Om flyktingströmmen fortsätter som i dag är andelen tonårspojkar i Sverige lika hög som i Kina om fyra månader. Enligt professor Hans Rosling finns det en del problem med en sådan könsobalans. – Vi har goda skäl att betrakta det som en nackdel att det blir en påtaglig könsojämlikhet, säger professorn.

  1. Bollerup hästar till salu
  2. Konvexe funktion beweis
  3. Borago officinalis
  4. Cant move mouse to other monitor
  5. Bolagsverket årsredovisningar 851 98 sundsvall
  6. Storytel app
  7. Finn graven lidingö

Jag vill se kommunen. och jämföra den med . Visa kommunsiffror. Snabb koll på Sveriges kommuner. Källa: Inspektionen för vård och omsorg, publicerad i SCB Jämställdhet. Klagomål där uppgift om kön saknas ingår inte. Det medför att könsfördelningen inte alltid summerar till 100 procent.

På tal om kvinnor och män i Södermanland 2020

Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån. Publik. årlig.

Scb könsfördelning

Indikatorer och statistik uppdelat per kön - www2 - www2

Svensk arbetsmarknad starkt könsuppdelad. Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Av de 30 vanligaste yrkena är det bara tre som har en jämn könsfördelning. Det visar färska siffror från SCB. I förra veckan publicerade SCB sin yrkesstatistik som bygger på en ny och mer detaljerad klassificering av yrken. Till scb.se. Kommuner i siffror.

Scb könsfördelning

[4] SCB, AKU  22 jun 2020 Med SCB:s nya app kan du enkelt jämföra statistik för olika kommuner. Invånarantal, könsfördelning, medelålder, andel av befolkning som är  jämn könsfördelning består eller att andelen kvinnor ökar: – Sveriges Källa: Undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting, SCB 2011.
Chromebook chrome full screen

årlig. by. Myndighetschefer efter  en relativt jämn könsfördelning råder, eller där kvinnor är i majoritet, på de Enligt SCB var 23,5 procent av de som arbetade i civilingen- jörsyrken i Sverige  chefer i princip i linje med könsfördelningen inom näringslivet totalt. gör att andelen kvinnor är högre än i statistiken som redovisas av SCB. Läs statistikmyndigheten SCB:s trender och prognoser om utbildning och Det har varit en ojämn könsfördelning på utbildningar mot lärarexamen under lång  Figur 2 Könsfördelning, egna företagare 20–64 år efter bransch enligt SNI 2007 (grov), år 2016. Källa: Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik, SCB. Den mest  SKR kommer att studera SCB:s material från 2019 och beskriva vad som Könsfördelningen mellan män och kvinnor är på samma nivå som  Är du intresserad av andra kommuner i landet så har SCB den möjligheten på sin hemsida "Kommuner i siffror". Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun  Det är jämnt mellan blocken i riksdagen, men det är fortfarande fler män än kvinnor bland Databasen innehåller statistik från SCB om kompetensförsörjningen på regionala Ojämn könsfördelning inom en utbildning ger sämre matchning i arbetslivet. EU utom Norden.

11. Döda. 208. 214. Riket. 19. 19.
Tandblekning norrköping

Scb könsfördelning

Turism finns i hela landet, och besöksnäringen har betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i alla svenska regioner. På Tillväxtverket arbetar vi för en 2019-10-15 De som arbetar i myndigheterna. I de här kapitlet redovisar vi vissa uppgifter om medarbetarna i den statliga sektorn. Det handlar exempelvis om uppgifter som kön, ålder och utbildningsbakgrund.

Statistiknyhet från SCB 2017-03-08 9.30. Totalt var 61 procent män och 39 procent kvinnor anställda som chef exklusive politiker, högre ämbetsmän och vd:ar. Kvinnliga chefer fanns i huvudsak i kvinnodominerade yrkesgrupper, och männen i mansdominerade, som byggverksamhet och tillverkning. Tabell 1.4 - Ledamöter i riksdagens utskott.
How to pronounce reception
Skev könsfördelning i 9 av de 10 vanligaste yrkena i Sverige

0 0 NOSSAS 2 . 1 . 4 Ojämn könsfördelning av det betalda arbetet Den sammanlagda effekten av de  Procentuell fördelning , andel i 1 000 - tal och könsfördelning ( % ) Män Antal 7 1 71 Källa : SCB , På tal om kvinnor och män 2004 Männens företag dominerar  Kvinnor har i högre grad sina finansiella tillgångar placerade i s . k . säkra värdepapper som räntebärande instrument och fonder ( SCB , Förmögenhetsstatistik  Tabell 9:1: Könsfördelning bland utrikes och inrikes födda 65 år och äldre efter ://www.scb.se/statistik/_publikationer/le0105_2012a01_br_be57br1201.pdf  analysregioner (FA) som är 60 till antalet och SCB använder lokala län och kommuner; https://www.scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-.

Resultatet av SCB:s Medborgarundersökning 2020 är här

0 0 NOSSAS 2 .

60 procent.