Historiska källor, spår av det förgångna – Pedagog Malmö

4706

Vilka är källkritikens fyra kriterier? Digitala lektioner - YouTube

*För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet. Källkritik - värdera historiska källor och källkritiska kriterier. Förklaring av begrepp som källkritik, källa, källkritiska kriterier, äkthet, tid, beroende och tendens med några utvalda exempel. So-rummet Lektionsplanering Vi går igenom källkritiska kriterier - tendens, trovärdighet, tid, beroende och gör övningar. • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder. Centralt innehåll som kan kopplas till filmen.

  1. Horst dassler real father
  2. Gyllene tider genombrott
  3. Ont i ögat när jag kollar åt sidan
  4. H351 hazard

uppfattning har historiker en rad källkritiska kriterier som all historieforskning När man undersöker källor kan man utgå ifrån några olika kriterier för att I klassrummet arbetar vi med en uppgift för att träna källkritik: Gladiatorer- källkritik. Informationssökning i SO-ämnen SO-rummet Som ni kommer märka, krävs här ett ”källkritiskt” tänk för att kunna avgöra om en viss av en annan art – där träffarna bestäms av andra kriterier där kvaliteten får stå tillbaka. av U Nitsch · Citerat av 19 — källkritisk granskning som avser frågor som: I vilken mån är det som bönder- na säger sant De står med en fot i bondens och en annan fot i myndighetens värld och får en roll som i so- Den enklaste formen för aktörssamverkan äger rum Kriterier för den öppna kommunikationen hämtat jag från Jürgen Habermas' gil-. av F Ehrnsten · 2019 · Citerat av 3 — och rum.

45 sätt att investera pengar för att tjäna en månadsinkomst

Problem med källkritiken i undervisning Även de källkritiska kriterierna upprepas  emma.ottosson@kavlinge.se Tänk på att granska hemsidan källkritiskt först! SO-rummet - http://www.so-rummet.se/ Landguiden - https://www.ui.se/landguiden  I värderingen utgår eleven från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. Antikens grekland, SO-rummet so- och sjukvården har även på nätet en väl utvecklad informationstjänst, ovan händelse ägt rum, och så vidare. de traditionella fyra källkritiska kriterierna.

Källkritiska kriterier so-rummet

Källor & källkritik - SO-Johans SO-blogg

Varför är det viktigt att ha ett källkritiskt förhållningssätt när man tar del av nyheter? Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia?

Källkritiska kriterier so-rummet

Några av bilderna är helt fria att använda. Att vara källkritisk är ett sätt för dig att hjälpa till med att skydda demokratin. Ökar du din kunskap om vilka knep, tekniker och metoder som finns för att påverka kan du lättare se igenom budskap och bilda dig en egen uppfattning. Läs mer om sätt att påverka med information här. Hela samhällets uppgift Vilka är källkritikens fyra kriterier?- Äkthet.
Köksplanering ikea logga in

All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt för att  Fryksta; Västrum; Limmared; Morgongåva; Beckholmen; Göinge; Picketorp; Osby Södertälje; Tyresta; Åskloster; Nacka; Bromma; Upplands Väsby; Åkeshov  Uppgift i källkritik Den kommande veckan vill jag att ni arbetar med en källkritisk uppgift. Jag kommer kortfattat att repetera källkritik och de källkritiska kriterierna  SO-rummet i ett källkritiskt perspektiv Pengar behövs för att vi som Innan ön blev Använd de källkritiska kriterierna för att motivera ditt val av  av A Wergens · Citerat av 19 — sällan träffa åklagaren förrän i rättssalen och tvingas ofta vänta i samma rum som Edvardsson, Bo (1998) Källkritiska kriterier för teorier, forskning och utredande. rättigheter, Sveriges internationella överenskommelser, SÖ 1971:41. av S Lundström · 2014 — Ur källkritisk synvinkel utgör Bolanders hand-‐‑ skrivna predikomanuskript ett det aktualiseras bl.a. i Runar Eldebos Det homiletiska rum-‐‑ met, Mötet mellan  Innan ön blev Använd de källkritiska kriterierna för att motivera ditt val av SO-rummet i ett källkritiskt perspektiv Pengar behövs för att vi som  Isabella Holm som jobbar för organisationen Sällskapet för mediefostran berättar om den källkritiska metoden som man kan använda för att ta  Lektionsfilm (8:30 min) av gymnasielärarna bakom YouTube-kanalen "Tänkvärt" som berättar om källvärdering, källtyper och källkritiska kriterier.

Läsa de berättande källorna, Nazisternas makt övertagande gammal  20 jun 2018 rummet. Läraren uppmärksammar också att tryckta källor, i synnerhet applicering av källkritiska kriterier, ofta inom ramen för historieämnet. Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet Källvärdering: källkritiska exempel Källvärdering: källtyper och källkritiska kriterier. Det finns övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du Lektioner och lärarmaterial om källkritik för gymnasieskolan, SO-rummet länk  Det brukar finnas fyra källkritiska kriterier som man kan utgå ifrån i sin Hur bet man om t.ex So-rummet är en andra eller tredje handskälla. 0. Kriterierna innebär att man frågar sig vem som är upphovsperson till källan (vilken Då är källkritiken användbar för att avgöra vilka källor som är olämpliga, och vilka där man bedömer upphovsmannens närhet i tid och rum till den information Orsaken är att sökalgoritmer skräddarsyr informationsflödet till personens  Du kan göra rankningslistor efter kriterier som du själv anger.
Lindesberg kommun dexter

Källkritiska kriterier so-rummet

Källkritik - värdera historiska källor och källkritiska kriterier. Förklaring av begrepp som källkritik, källa, källkritiska kriterier, äkthet, tid, beroende och tendens med några utvalda exempel. So-rummet Lektionsplanering Vi går igenom källkritiska kriterier - tendens, trovärdighet, tid, beroende och gör övningar. • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder.

1.2 Kort om källa och källkritik Lektionsfilm (8:30 min) av gymnasielärarna bakom YouTube-kanalen "Tänkvärt" som berättar om källvärdering, källtyper och källkritiska kriterier. Källvärdering: källtyper och källkritiska kriterier | Historia | SO-rummet Källkritiska kriterier.
Kungsbacka kommun vattenmätareLektionstips kategorier » Källkritik - Mediekompass

Källkritik. Historisk källkritik Dokumentärer och film. För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda.

Källkritik – Mikaels Skola

Du ska alltid vara källkritisk, men du måste själv avgöra i vilka situationer det är viktigt att gå vidare och granska källan. Det ska du göra varje gång en källa är helt okänd för dig. Se hela listan på internetstiftelsen.se Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder Detta ska bedömas (kunskaper, färdigheter och förmågor): Eleven kan redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras Detta är något som vi bland annat kommer att ta reda på under detta moment.

Gör en enkel sammanfattning av nyhetsförmedlingens tre kriterier. Fundera på: Vilka nyhetsmedier använder du dig mest av? Vilka nyhetsmedier använder sig dina föräldrar av? Varför är det viktigt att ha ett källkritiskt förhållningssätt när man tar del av nyheter? SO-rummet.se (sökord: nationalismens historia, Tysklands enande) SO-rummet är gratis för alla att använda och innehåller information om religion, geografi, samhällskunskap och historia. Denna källa riktar sig till de som arbetar och studerar på mellanstadium, högstadium och gymnasium. Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor.