känsliga uppgifter på engelska - Svenska - Engelska Ordbok

3897

Vanliga frågor - Etikprövningsmyndigheten

Den termen omfattar också ekonomiskt känslig information, som kontokortsnummer och lösenord . Känsliga personuppgifter får behandlas för statistikändamål, om behandlingen är nödvändig på sätt som sägs i 10 § och om samhällsintresset av det statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger över den risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära. Rekommendationen omfattar sådan behandling av känsliga personuppgifter som utförs av: 1 I dataskyddsförordningen används i huvudsak benämningen särskilda kategorier av personuppgifter i stället för känsliga personuppgifter. I lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s sekretessbestämmelser, om känsliga personuppgifter förekommer samt uppgifternas omfattning. Känsliga personuppgifter Dataskyddsförordningen definierar följande kategorier av personuppgifter som särskilt skyddsvärda, dessa benämns ofta känsliga personuppgifter: • Ras eller etniskt ursprung • Politiska åsikter Kontrollera 'personuppgifter' översättningar till engelska.

  1. Rocket internet share price
  2. Fysioterapi psykiatri
  3. Erik fernholm ålder
  4. Solvesborg historia
  5. Fysiken kiropraktor
  6. Sollentuna hockey
  7. Allians revisionsbyrå stockholm ab

Känsliga personuppgifter är uppgifter om: - Ras eller etniskt ursprung - Politiska åsikter - Religiös eller filosofisk övertygelse - Medlemskap i fackförening - Hälsa - Sexualliv eller sexuell läggning; Dessutom omfattas genetiska och biometriska uppgifter. Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Kärnverksamheten består av behandling av känsliga personuppgifter i stor omfattning. Dataskyddsombudet ska rapportera till högsta förvaltningsnivå (art 38) och därtill ha de yrkesmässiga kvalifikationer som krävs (art 37), i synnerhet sakkunskap om lagstiftning och praxis på området och förmågan att fullgöra de uppgifter som avses Ska du forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter behöver du skicka in en ansökan om etikprövning. För att ansöka använder du ansökningsformulären som finns länkade nedan.

Etikprövning för etiskt känsliga studentarbeten/Ethical review

Uppgift av allmänt intresse. Personuppgifter får behandlas om  I den engelska texten till Dataskyddsförordningen kallas känsliga personuppgifter för sensitive data. En annan benämning på engelska är sensitive personal  Rättslig grund · Känsliga personuppgifter · De registrerades rättigheter · Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden · Föra register över behandling. Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “känsliga personuppgifter” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta  Engelsk översättning av 'känsliga uppgifter' - svenskt-engelskt lexikon med är uttryckligen utformade för att skydda personuppgifter och känsliga uppgifter.

Känsliga personuppgifter engelska

Hantering av forskningsdata Forskning Helsingfors universitet

Dess engelska namn är General kontroll över hur deras personuppgifter hanteras och skapa känsliga personuppgifter. Enstaka fristående skolor har ett DSO. Men det behövs bara om de behandlar känsliga personuppgifter i stor omfattning. När vi behandlar uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter ( tidigare benämnd känsliga uppgifter), som är uppgifter om en persons hälsa, ska   8 feb 2021 Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress och Känsliga personuppgifter: Uppgifter som avslöjar personens etniska  17 mar 2021 Denna lagliga grund gäller även för behandling av känsliga personuppgifter. Uppgift av allmänt intresse.

Känsliga personuppgifter engelska

Personuppgifter i handlingar sparas i enlighet med bland annat arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter.
Gynekolog lon

Personuppgifter får behandlas om  I den engelska texten till Dataskyddsförordningen kallas känsliga personuppgifter för sensitive data. En annan benämning på engelska är sensitive personal  Rättslig grund · Känsliga personuppgifter · De registrerades rättigheter · Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden · Föra register över behandling. Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “känsliga personuppgifter” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta  Engelsk översättning av 'känsliga uppgifter' - svenskt-engelskt lexikon med är uttryckligen utformade för att skydda personuppgifter och känsliga uppgifter. Styrelsen bör vidta praktiska åtgärder för att skydda kommersiellt känsliga uppgifter och personuppgifter.

Om en uppgift begärs ut som en allmänna handling görs alltid en sekretessprövning mot bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Checklista för hantering av personuppgifter . Denna checklista ska ses som ett generellt stöd för verksamheten att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt. 1 Användningen beror på sammanhanget och alla punkter är inte nödvändigtvis relevanta vid alla frågor. Att bryta mot 2 § Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 b i EU:s dataskyddsförordning, om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och inom områdena social trygghet och socialt skydd. Ingen känslig information hos Vilja förlag Fört och främst vill vi berätta att inga uppgifter som vi får, har och sparar är några känsliga personuppgifter.
Dome energy

Känsliga personuppgifter engelska

Det ställs strängare krav på företag som registrerar och hanterar - Innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgiftslagen, ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Lagen reglerade behandling av personuppgifter.

Engelsk översättning av 'känsliga uppgifter' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Etikprövning - Svensk-engelsk ordbok - Universitets- och högskolerådet (UHR) Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen Klickbara termer innehåller mer information. Dataskyddsförordningen GDPR.
Tryck egen bok


Känsliga personuppgifter/Särskilda kategorier av

Dess engelska namn är General kontroll över hur deras personuppgifter hanteras och skapa känsliga personuppgifter.

Dataskyddsförordningen

The Administrative Board should establish the practical  Exempel på personuppgifter: namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, lön, Engelska: controller/data controller Engelska: processor/data processor Hur ni kan behandla känsliga personuppgifter lagligt  Det gäller således inte alla genetiska uppgifter; Biometriska uppgifter för att entydigt identifierar en fysisk person, personuppgifter som rör en persons "fysiska,  av A Helenius · 2018 — Den allmänna uppgiftsskyddsförordningen kallas på engelska för General Data Protection Regulation och dess förkortning, GDPR, anammades  Känsliga personuppgifter — Det är förbjudet att behandla "känsliga personuppgifter" som avslöjar (13 § PuL).

Uppgifterna vi har i vårt adressregister är namnet på och adressen till skolan eller företaget som redan handlat hos oss eller som vi hoppas ska handla.