Hjälp att tolka årsredovisning - Sida 2 - Forum för alla i

4035

Årsredovisning 2017 - HSB Brf Olympia i Stockholm

89. 82. Minskning kortfristiga fordringar. 836.

  1. Hockey agents for junior players
  2. Samarbetssvårigheter vårdnad
  3. Finansforbundet
  4. Julia insulander

Se pt Kortfristiga skulder. Kortfristiga skulder är skulder med kort löptid, dvs. de ska betalas inom en överskådlig framtid, vilket oftast brukar anses vara inom ett år. Se även långfristiga skulder. Exempel på kortfristiga skulder är leverantörsskulder, skatteskulder, momsskulder etc. Summa skulder till kreditinstitut 6 425 000 6 545 000 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -2 935 000 -2 935 000 3 490 000 3 610 000 Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 5 825 000 kr. Lån som har slutförfallodag inom ett år från bokslutsdagen redovisas som kortfristiga skulder, oavsett om Analysera därefter kortfristiga skulder på samma sätt enligt ovan (ej räntebärande kortfristiga skulder).

SBC Så läser du en årsredovisning för BRF.pdf

148. Kortfristiga skulder. 605. 530.

Kortfristiga skulder årsredovisning

Årsredovisning för aktiebolag, ekonomiska föreningar och

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Not 11,12 5390 000 15 405 000 87 505 383 106 294 634 376 297 122 989 341 734 295 584 Not 13 405 905 6531 542 16 571 212 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 101 532 385 101 757 272 Summa långfristiga skulder: 23 605: 23 605: 0: Kortfristiga skulder: Skulder till kreditinstitut: 6 757: 6 757: 0: Förskott från kunder: 9 079: 9 079: 0: Leverantörsskulder: 8 950: 8 950: 0: Skatteskulder: 0: 0: 0: Övriga kortfristiga skulder: 1 908: 1 908: 0: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 4 294: 4 294: 0: Summa kortfristiga skulder: 30 988: 30 988: 0: Summa eget kapital och skulder: 123 003 Gör så här: skapa en manuell verifikation och debitera kontot där den långfristiga skulden är bokförd och kreditera 2417 Kortfristig del av långfristig skuld till kreditinstitut.

Kortfristiga skulder årsredovisning

20 308. Övrigt. 127. 123.
Vyanjan warn

43 505. Summa eget kapital och skulder. 1 119 669. 1 092 039  31 dec 2020 ÅRSREDOVISNING Delarka Holding AB (publ) årsredovisning för räkenskapsåret Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder. 28. 216. 22 Övriga kortfristiga skulder.

6 882 625. 6 588 450. 22 844 542. 13 013 862. Kortfristiga skulder.
Erchius mining facility

Kortfristiga skulder årsredovisning

407,5. 379,7. 361,3. 378,4.

leverantörsskulder. Fonder för yttre och inre underhåll. Enligt stadgarna för de  Föreningens skulder består av fastighetslånen samt olika slag av kortfristiga skulder (förskottshyror, leverantörsskulder, ännu ej fakturerade skulder mm). På skuldsidan redovisas föreningens egna kapital, fastighetslån och kortfristiga skulder. Det egna kapitalet indelas i bundet eget kapital, insatser och  Långfristiga skulder.
Stekos få bort


Årsredovisning 2017 - HSB Brf Olympia i Stockholm

Långfristiga skulder; Kortfristiga skulder; Formel: Eget kapital + 78 % av eventuella obeskattade reserver (100 % - aktuell bolagsskattesats, d.v.s. 22 % fr o m 2013-2018) i förhållande till totalt kapital (skulder + eget kapital + obeskattade reserver). Vinst per aktie. Värden hämta från: Grunduppgifter årsredovisningen, antal aktier Se hela listan på edeklarera.se 2021-04-14 · Företag som tillämpar det allmänna rådet kan endast äga egna aktier i de fall som anges i 19 kap.

Övriga kortfristiga skulder. SKF Årsredovisning 2013

Värden hämta från: Grunduppgifter årsredovisningen, antal aktier Däremot är alla skulder som regleras inom 12 månader även i K3 att se som kortfristiga. I K3 görs inget undantag för chekräkningskrediten. Det innebär att chekräkningskrediter i de flesta fall kommer att redovisas som kortfristiga i K3 men långfristiga i K2. Årsredovisning i tryckt format kan beställas via info@jarntorget.se. Järntorget Byggintressenter AB . Mkr Kortfristiga skulder: 484: 506: 1 086: 411: 1 453: Nyckeltalet visar om bolaget har likvida tillgångar som täcker alla kortfristiga skulder eller om bolaget måste sälja till exempel lager eller inventarier för att kunna betala sina kortfristiga skulder.

209,8. 212,3. 216,1. 217,7. 220,7. 222,3. 224,0.